Tjänster

Tjänster

 

 

© Mats Åhlund

Geodetisk inmätning

Inmätning av ledningars läge i mark. Vi använder modern positionerings och ledningssökutrustning från ledande tillverkare som Trimble och Leica.

 

Mer information om tjänsten i produktbladet som du kan ladda ner här.

Konsulttjänster

Projektledning, upphandling, EU stödansökan, handledning fiberprojekt, byanät.

CONNECT WITH US

Follow Us On Social Networks